Frøknerne Haas' Legat

Om legatet

 

Legatet uddeles i første række som hjælp til enligt stillede kvinder (ugifte, enker, separerede eller skilte) over 35 år, for hvem sådan hjælp kan være af betydning.

 

Derpå til unge mennesker af begge køn til studier eller anden nyttig uddannelse.

Ansøgning

 

Frøknerne Haas Legat anvender ansøgningsskema i PDF der skal udfyldes og fremsendes med almindelig post til den i skemaet nævnte adresse.

 

Vedtægter for legatet i PDF format.
Frøknerne Haas' Legats persondatapolitik.

Frister

 

Ansøgningsfristen for at søge dette legat er 1. oktober.

 

Afslag meddeles ikke.

NB. Der er i de seneste år kun uddelt et begrænset antal legatportioner, der i alt har givet modtageren mellem 1.000 og 2.500 kr.

Legatet modtager mange flere ansøgninger, end der er mulighed for at imødekomme.

CVR nr.: 31130115

 

Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab administrerer hjemmesiden.

 

 

Seneste opdatering - 23. august 2016

Kontakt webmaster